Voorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden

Onder "spellenverhuur.be" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan, spellenverhuur.be, gevestigd bij Frederic van Doorslaer de ten Ryen Legen Heirweg 63 - 9890 Gavere (België)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij "spellenverhuur.be" als leverancier van producten optreedt.

Alle aanbiedingen van "spellenverhuur.be" zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. "spellenverhuur.be" heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. (steeds in overleg met de klant)
Druk- en Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

De huurovereenkomst tussen "spellenverhuur.be" en huurder is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond, of men een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Bij keuze voor bestelling middels "vooruitbetaling", of "betaling bij afhaling" wordt een artikel, indien voorradig, geleverd of afgehaald na afspraak in Gavere of in Zwevegem.

spellenverhuur.be kan nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van inkomstenderving door defect aan spellen en/of laattijdig ter plaatse geraken van spellen.

spellenverhuur.be bevestigt uw bestelling per e-mail.
In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de verhuur is.

BELANGRIJK: Indien u wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Spellenverhuur.be gaat er van uit dat, wanneer U niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is. 


Gegevensbeheer en privacy
spellenverhuur.be behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat wij uw informatie nooit aan derden ter beschikking stellen.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten
spellenverhuur.be neemt elke voorzorg in acht om uw huuropdracht zo correct mogelijk af te handelen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u spellenverhuur.be daarvan zo spoedig mogelijk, gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

spellenverhuur.be stelt een goede relatie met zijn klanten op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. 

spellenverhuur.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.